oncored.es: Fondos Públicos

Proxecto Oncored.es: 

 

Fecha de resolución de la concesión: 09 de setembro de 2010

Fecha de publicación no DOG: DOG nº 80, do 29 de abril de 2010

Norma reguladora: Resolución do 15 de abril de 2010, da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos proxectos de cooperación empresarial para o fomento da empresa dixital no ámbito do Plan Avanza na Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2010, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)

Órgano concedente: Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica - Xunta de Galicia 

Crédito orzamentario: 71522,00 €

Contía da subvención: 57.217,60 €

Finalidade da subvención: Desenvolvemento e posta en marcha da Rede Social Profesional Oncored.es       Memoria Proyecto Oncored